Logo
   
  hamlatsot  
נחמה פלס, ערד, תלמידת כתיבה בשיעורים פרטיים קבוצת הכתיבה של גן יבנה, קיץ 2008 נעמי, גן יבנה, קיץ 2008 חברי סדנת כתיבה גן יבנה המלצה מרכזת ההעשרה בכותר פיס באור יהודה, ינו' 2010 יורה ומלקוש / חגית לנגבוים גולצ'ין - ספר בעריכתי
kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית