Logo
   
  link  
הבלוגים של לי עברון-ועקנין
לוחות אירועים מומלצים
כתבי עת אינטרנטיים מומלצים
 • שחרזדה
 • A5  - יש ללחוץ על הכותרות במרכז העמוד, יצירותיו של יואב איתמר בגיליונות 2 ו-5
 • החוטם
סיפורים
 • A5  - רץ 2007 (אין אפשרות לתת קישור ישיר. יש ללחוץ על so small ß גליונות ß ואז לבחור בגיליון 3 ולדפדף לעמוד 10).
 • ynet  - המקרה המוזר של מר ה' - 2001
מסות
 • החוטם  - אבודים במצעד המסכות- דן פגיס ואני – 2008 (2001)
 • שחרזדה  - "מה חושב איש ביום שמרגיש שעתו קרבה?" (אודות אמיר גלבע) – 200
 • חלומות וסיוטים  - "'רחובות הנהר' לאור הביקורת העכשווית'" (אצ"ג)
 • אפלטון  - "האתלט המושלם" (אודות ג'ים ת'ורפ) – 2006
תרגומים
שירים
 • החוטם  - תשעה שירים על רעות הרוח - 2008
 • A5  - ערווה - 2008 (יעלה בתקופה הקרובה)
אתרים מומלצים בנושא כתיבה לסוגיה
kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
 
לינקים