Logo
   
  projectTranslate  


הוויקיפדיה כמילון
29-10-2011

ניתן להשתמש בויקיפדיה כמילון. הקישו את שם הערך, ובדקו בצד החלון אם הערך קיים בשפת היעד של התרגום, כך ניתן לתרגם במדויק מילים ומונחים באופן הכי מעשי שיש.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
פרויקט תרגום