Logo
   
  projectTranslate  


על חסרונותיו ויתרונותיו של הGoogle Translate
22-10-2011

כלי זה של גוגל יכול לחלץ מחוסר הבנה, לתת תמונה כללית לגבי הטקסט, וישנם מתרגמים המשתמשים בכלי זה כבסיס לתרגומיהם, אולם כלי זה איננו תחליף למתרגם, במיוחד לגבי העברית. בדיקה מדוקדקת של טקסטים שתורגמו על ידי כלי זה, מגלה כי באופן שיטתי נוטה המנגנון שמתרגם לעברית להשמיט מילות שלילה, כך שדברים האסורים בעשייה נכתבים כחובה לעשייה, ובאופן קבוע הוא מתרגם בצורה מילולית שלרוב בוחרת משמעויות שגויות של מילה.

תרגום טוב וחשוב - במיוחד משפטי או טכני - עושים עם מתרגם ואנו בחבר לעט מציעים לכם תרגום לעברית במחיר אטרקטיבי.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
פרויקט תרגום