Logo
   
  tip  


כיצד לתאר ריח או צליל?
19-12-2008

בסדנה בגן יבנה עסקנו השבוע במה שאני כיניתי גבולות הכתיבה. דיברנו על אותם דברים שאינם באים בטבעיות לכתיבה כמו תיאור צליל ריח או טעם, ונתתי תרגילים שנועדו להתמודד עם קושי זה. אבחנה של אחת התלמידות הייתה שריח ומוזיקה הם דברים מרוממי רוח ולא מילוליים ולכן הם מהווים אתגר תיאורי. ברצוני לציין שלמרות שישנן המון לא-מילים, ואפילו הן מרוכזות במילון ללא מלים" של משה יהלום שהוא ספר המלים הממזריות של מלים שאינן מלים אמיתיות כמו אפצ'י, אויש, חרררר, האו, מיאו וכל השאר, אי אפשר להתמיד בתיאור זה לאורך זמן. במילים אחרות, הגם שניתן לחקות צלילים באמצעות צירופי אותיות ואוטומנטופיה אינני מכיר מישהו שיכול לתאר במילים מדויקות פרלוד של שופן. ביחס לריח, הגם שישנם ספרים רבים אשר מתארים ריח, והמפורסם שבהם הוא כמובן הבושם של פטריק זיסקינד, חלק גדול מהם רק מביאים אותנו אל השוקת, אבל מותירים אותנו צמאים. גם ספרה של בתיה גור המרחק הנכון המתאר מוזיקה לאו דווקא מפרק את הצליל או מעביר אותו, אלא מעביר את התחושה הנפשית והאסוציאציות הנובעות מן ההאזנה. עם זאת, הגם שריח וצליל נמצאים בכיכול בקו פרשת המים של השפה, עלינו להבין לריח ולצליל יש שפה משל עצמם, יש להן הקשר והם תלויי תרבות ומוסכמות חברתיות והם תלויי שפה ותחושה אישית ובבואנו לתארם עלינו להתחשב בכך. הדבר נכון במיוחד לגבי מוזיקה משום שסונָטה וסונֶטה הם שני שמות למה שהייתה פעם יצירה אחת. אם עליי לנסח כללי אצבע לתיאור הבלתי ניתן לתיאור הריהם אלה:

  1.  יש לחשוב על האסוציאציות שהריח או הצליל מעוררים - "למים יש ריח של חלודה "מפצח האגוזים נשמע כמו מירוץ עכברים"
  2. "לתאר אותו באמצעות סינסתזיה - שילוב חושים, למשל "לכוסברה יש ריח מתוק - אמירה כזו נותנת לנו את המטען התרבותי של הדובר בנוסף לריח.ובהקשר זה אני נזכר גם ביצירתו של ארתור רמבו המכונה בפשטות "תנועות" (בקישור ניתן למצוא כמה יצירות המתייחסות לכך ומתאימות לשני הסעיפים)
  3. ישנם צלילים וריחות החרותים בנו משחר ילדותינו כמו ריח של הפרשות או צפירת אזעקה ביום הזיכרון. לדעתי אם ניתן לבסס עם הקורא מעין מדרג צלילי בתת מודע, ניתן לתאר כל יצירה.

- טיפ מתעדכן -kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי