Logo
   
  tip  


פריצת דרך או עילגות?
13-8-2010

השבוע התארחתי בביתו של משורר ממוצא רוסי, שהראה לי שיר שכתב בעברית.

ניסיתי להציע לו דרכים לתקן כמה מהשגיאות בעברית שהיו בשיר, אבל הוא טען שהשגיאות נועדו לפרוץ את מסגרת השפה.

אמרתי לו שבשיר כל כך לירי, המתאר חוויית נערות, אין משמעות לפריצת גבולות השפה והקורא יתפוס זאת כעילגות.

הוא התעקש.

תפקידו של העורך הוא לדעת מתי להתעקש ומתי לסגת, אז נסוגתי, כי במקרה הזה אין לי אחריות (ויתכן שלו היה אותו משורר לקוח שלי, לא הייתי בהכרח נותן את שמי לספרו) ויותר מזה, עורך חייב למצוא את האיזון בין קושי לגמישות, כמו כל אדם בתהליך היצירתי. קו הגבול נמצא ברגע שהספר רואה אור. ברגע שהוא מפסיק להיות שרבוטים או כתיבה למגרה האחריות לטוב היא של הסופר (בדרך כלל האחריות לרע היא של העורך) אבל מה שאני מנסה לומר זה שהעורך צריך לדעת שהוא כמו עורך הדין של הספר והסופר. הוא יכול לסנגר עליו כל הדרך עד בית המשפט העליון, אבל מי שישאר באחריות ובעונש אם הספר לא יהיה טוב הוא הכותב.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי