Logo
   
  tip  


לנקות את הכתיבה
0-0-0

לחשוב על דרכים להימנע מהאוטומטיות של הכתיבה.

להקשות על הכתיבה,

להקשות על הקריאה,

להקריא לאדם שמעריכים את דעתו.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי