Logo
   
  tip  


דמות פסיכולוגית ודמות סוציולוגית
20-8-2010

בבלוג הספרותי-אידיאולוגי העוסק בענייני ספרות "הסיפור האמיתי והמזעזע של"

נכתבה רשומה על האיפיון הסוציולוגי והפסיכולוגי של דמויות:

http://www.hahem.co.il/trueandshocking/?p=1062

אינני רוצה לחזור על האבחנות שם, אשר חלקן חופפות למעשה למספר הגיבור לעומת המספר העד והכל יודע, רק עם טוויסט אידיאולוגי, אלא אני רוצה לדבר על משהו אחר. קיבלתי על עצמי לכתוב חוות דעת על ספר בעל גוון פילוסופי שבו הגיבור נע מאיבה כלפי הקפיטליזם להתמכרות מוחלטת אליו, ואחד הקשיים שלי עם הדמות הזו, שהיא כביכול מבוססת על אירועים מחייו של הסופר אלא חיה בארץ מזרח אירופאית הייתה שהגיבור היה מנותק מרגשותיו, מין גיבור הארי פוטרי כזה שהוא אכן "גיבור" מבחינת תפקודיו אלא שהוא איננו מספק כנות רגשית שתהפוך את מהלכיו להגיוניים, אם יש משהו שזה הזכיר לי זה "קאנדיד" של וולטיר. זה מיושן ויש לתת את הדעת על כך. צריך לחשוב על הדמות כמשהו שלם ועל הדמויות האחרות כמגיבות לדמות הראשית בעלילה, אולם על כך במקום אחר.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי