Logo
   
  tip  


דמויות והוצאה לאור
29-10-2010

השבוע שוב יצא לי להידרש לנושא הדמות.

אני עורך כרגע אוטוביוגרפיה ספרותית שבה המחברת מסבירה שאחת מדמויותיה הבדויות מבוססת במידה רבה על קרובת משפחה שלה. לי זה צרם, כי כפי שכתבתי כאן בעבר, לדעתי לא ניתן לבנות דמות רק על סמך אדם אחד. השבוע הייתי בהרצאה של ניר ברעם שם הוזכר ציטוט של סופר אחר וכששמעתי אותו הבנתי מה לא הסתדר לי.

הציטוט הולך כך: "דמות ספרותית היא אוסף חד פעמי ולא טיפוסי של תכונות".

כאשר אנחנו מעתיקים את הדמות מהמציאות היא לא עונה לשני תנאים אלה.

הדבר השני היה שדיברתי השבוע עם מו"ל של הוצאה בינונית שסיפר לי כמה יצירות הוא נאלץ לדחות בגלל מה שנתפס בעיניו כחוסר כישרון וקוהורנטיות. לאחר השיחה דיברתי עם ידידה ומנינו את כל היצירות מיוליסס ולוליטה ועד דון קישוט ושייקספיר שנדחו על הס או שלקח לעולם זמן להתרגל אליהן. סיפור ידוע הוא ש"שירים שונים" של זך שכב שנתיים על הארון בביתו ב200 עותקים, אותם חילק אט אט על מנת להכשיר את השטח לפריצתו הספרותית. מכאן ניתן ללמוד שא. יצירתכם צריכה להיות הכי שלמה שניתן, וב. לא להתייאש.

מהשבוע אני מתחיל לנהל ברצינות את הדף של חבר לעט בפייסבוק.

http://www.facebook.com/pages/hbr-lt-typym-wyywz-bthlyk-hktybh/134803393200143?ref=ts

ועל כן, מי שפנו אליי בעבר וביקשו שננהל דיון מקוון על הטיפים שלי, זו תהיה הבמה לצורך העניין. כל טיפ יעלה גם שם וניתן יהיה להגיב אליו.

 kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי