Logo
   
  tip  


מרווחים
12-11-2010

אני בדרך כלל אומר לתלמידי לחשוב על הסצנה שהם כותבים כמו מצלמה, בין היתר משום שאני מאמין שפעולה של הדמות עדיפה על דיבור שלה, וגם מפני שהדבר חוסך הרבה הסברים שאיש לא זקוק להם או שמכסים על כתיבה גרועה. אבל למחשבה כמו מצלמה יש עוד אספקט - לא חייבים לומר הכל. לעיתים ההימנעות מפירוט יתר ועצירה רגע לפני השלמת הפעולה, או המחשבה, או ההסבר יכולים ליצור תחושה או רגש חזקים הרבה יותר.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי