Logo
   
  tip  


מה אפשר לכתוב היום?
4-12-2010

התלבטתי מה לכתוב השבוע במיוחד לאור אסון שריפת הכרמל שפקד אותנו. אפילו סמי מיכאל אמר שאין לו מילים. אבל האמת היא שהמתבונן הנבון צריך לשאול את עצמו שאלות כמו כיצד נוצרים גיבורים? מי מנסה לצבור הון רגשי על חשבון האסון? מעמדו של מי מתערער? ולהפנים. בעיקר להפנים ימים כגון אלה לתת מודע הקולקטיבי, כי אירועים כאלה הם מעצבי תרבות, ויש מה ללמוד מהם גם במישור הפוליטי, גם במישור החברתי, אולם גם במישור הספרותי. אירועים כאלה הם מעבדה חברתית.

kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי