Logo
   
  tip  


שינוי תקופה
31-12-2010

לעיתים יש צורך להעביר יצירה מתקופה לתקופה. כאשר אתם עושים זאת ודאו שמבחינת המוסכמות של התקופה והידע ההיסטורי, הסיפור יכול להתקיים, אחרת מחסומים שנראים בלתי עבירים בתקופה אחת, יקלקלו את השעיית אי האמון בתקופה אחרת, כי לא יהוו מחסום כלל.

kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי