Logo
   
  tip  


כפל
7-1-2011

,כשיצאה מבית הדיין וגיטה בידה המתינו לה סווירש הבלונדיני ודוקטור טנצר

שני בני אדם בחורים שנתקרבו אצלה משנה ראשונה לנישואיה

(ש"י עגנון / פנים אחרות)

אומר עמוס עוז:לו היה מחזר אחד זה הייתה טרגדיה, אבל בגלל שיש שניים, זו קומדיה

כל דבר שחוזר פעמיים הוא כבר קומי

ונסיים בבדיחה:

 

ש"י עגנון נסע פעם בתא הרכבת. ממולו ישב יהודי אחד. התגלגלה ביניהם שיחה. תוך כדי שיחה שואל היהודי את עגנון:

- במה אתה מתעסק, אדוני?
- סופר אני - עונה ש"י עגנון.
- איזה סופר - חוזר ושואל היהודי - סופר כספים?
  סופר עצים ביער? מה אתה סופר?

- סופר כותב ספרי מעשיות - אומר לו עגנון
- ספרי מעשיות? - חוזר ושואל היהודי
- מדפיסים ולא כותבים.
- כן, את אותם הספרים שמדפיסים, אני כותב.
- הכיצד? - מתעקש היהודי - ספרים שאפשר
   להדפיסם, מה צורך יש לכתוב אותם?kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי