Logo
   
  tip  


סדנא דארעא חד הוא
4-2-2011

שמעתי הבוקר ראיון של חיים באר עם טל גורדון, היא שאלה אותו איך הוא יכול להתחבר לאהבה של אדמו"ר וציירת אנגליה והוא אמר לה אמת גדולה שנדרשנו לה באופן זה או אחר - סדנא דארעא חד הוא אמרו חכמינו זכרם לברכה - עפר הארץ הוא אחד כאשר אתם מתחברים לאמת הרגשית של סיפור אין  הרבה הבדלים בין בני אדם, למעשה השאלה שעליכם לשאול, איך אני מתחבר לדמות ומה הקשר ביני ובינה.

בכלל לחיים באר יש מטאפורות נפלאות לכתיבה. כשלמדתי אצלו, הוא דימה את הרומן לניסוי כימי בו מערבים בין יסודות ומוציאים יסודות והבוקר דימה כתיבת רומן לג'אגלינג' בין כדורים, אבל לדעתי החיים כולם הם ג'אג'לינג' אבל אותו איזון בין דמויות, לדעת מה חשוב ומה לחשוף קודם, יש בו כמעט מעשה קסמים. (במובן הארצי של מונח זה)kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי