Logo
   
  tip  


הגיל הנכון להכרה
22-10-2011

הכרה ביצירתכם לא נבנית יש מאין.

רוב הסיכויים שפניה להוצאות הספרים בלא הכנה או נוכחות בעולם הכתיבה, תסתיים במפח נפש.

הכרה מושגת בעבודה קשה, ו/או בעזרת קשרים. עליכם להכיר את עצמכם לכלי התקשורת אפילו עוד לפני שמצאתם הוצאה לאור - לשלוח סיפורים לעיתונים או להתראיין בכלי תקשורת שונים, או להשיג הכרה באינטרנט שהיא מדיום דמוקרטי וחופשי יחסיתkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי