Logo
   
  tip  


כיצד ליצור דמות או פרסונה שירית?
30-1-2009

כידוע לא כל השירים או הסיפורים שאנו כותבים נובעים מאיתנו. אינני מתכוון במקרה זה לטענה של סוקרטס (או אם תרצו של אפלטון) שהמשוררים והסופרים מקבלים את השראתם ממקור אלוהי והם רק כלי המעביר את הסיפור לקורא. אני מכוון יותר לאותם הטרונימים אם להשתמש בלשונו של פרננדו פסואה - דמויות בעלות ביוגרפיה שונה מאיתנו, אולי אפילו מנוגדת לנו שחיים בתוכינו, בלי קשר לשאלה אם סגנון הכתיבה שלהם שונה מסגנון הכתיבה שלנו. קצת כמו בשירים של רנדי ניומן שדוברים שונים בתוכו מוצאים להם כלי ביטוי דרך שיריו.

מכל מקום כאשר אנחנו מפתחים דמות בחוגי הכתיבה שאני מעביר, אני מחלק שאלות שמכיל שאלות הדומות למה שהייתי שואל בפגישה ראשונה עם בחורה וכך אנחנו למדים יותר על גיבורי הסיפור. לאחר שיש דמות, ניתן גם לפתח עלילה, אולם על כך בשבוע הבא.

אחד מהמשוררים שהנושא של פרסונות שיריות מופיע פעמים רבות בשיריו הוא אמיר אור. מצ"ב קישור לשיר שדומה שנכתב מתוך דיאלוג ואשר בא להדגים כיצד נושא הדיאלוג בינך לבין הפרסונה יכול להיות פרודוקטיבי: אמיר אור / בירהkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי