Logo
   
  tip  


לכתוב על החצר האחורית
27-2-2009

אם אחד המחסומים שלכם לכתיבה הוא השאלה על מה לכתוב, וקשה לכם להתמקד, עצתי היא שתכתבו על מה שאתם מכירים. נקודת המבט שלכם תמיד מעניינת, הידע שלכם כמעט ואיננו מצריך מחקר, ואם יש סוגייה שאיננה ברורה, אתם, בתור מומחים לחייכם יודעים גם את מי לשאול. אן למוט בספר "ציפור ציפור" ממליצה לכתוב על ארוחת העשר של ילדותכם. יהיו וחדאי מנחי כתיבה שיציעו לכם לכתוב מהפצע שלכם שבגללו אתם כותבים. אצלי בקבוצה נולדו סיפורים מאוד מעניינים רק מהתבוננות בילדות או בכלל  בעברכם כי בחברה הישראלית אנו חיים דרמה בלי הפסק - אינפלציה, רוטציה, מלחמות, וכו' - רק צריך לכתוב אותה.

kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי