Logo
   
  tip  


האומץ לנסות
6-3-2009

השבוע בסדנה החדשה שלי באור יהודה, הדבר החדש שלמדנו מסדנת ההתחלות הוא האומץ לנסות. הצגתי בפני הכיתה את הפתיחה לחרבת חזעה. הסיפור חרבת חזעה מתחיל בעמוד וחצי שבו המספר מתלבט כיצד לספר את הסיפור עד שהוא מחליט והסיפור מתחיל. השיהוי הזה חשוב לסיפור אך לאחת התלמידות הוא נתן אומץ להתחיל סיפור באופן מקורי ובלי להתחשב באופני הפתיחה המקובלים. המעז מנצח איננה רק סיסמה אמריקאית, אלא דבר שצריך להיות נר לרגלנו בכתיבה.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי