Logo
   
  tip  


למצוא את המילים הנכונות - ב
20-3-2009

כל השבוע חשבתי על העניין הזה של מילים נכונות ולא נכונות, קונוטציות ודנוטציות, אבל כפי שגם כתבתי בצורה אחרת בבלוג שלי בקפה דה מרקר, אין מילים נכונות ולא נכונות. אני זוכר שבנעורי נורא התרשמתי מתיאוריה של בנימין הרשב לגבי הצליל הנכון היוצר את הרגש הנכון ואז שמעתי בדיחה לגבי צרפתיה שביקרה בארץ, וכשחזרה לצרפת אמרה - איזו מגעילה השפה העברית יש בה מילים כמו smecha, purachat.

ושאלו אותה אין מילים שמצאו חן בעינייך, והיא אמרה כן, הייתה מילה אחת

umlala

על פניו לומר שתה מנוכר למילותיך ולדמויות שאתה רוצה לתאר כי אין לך מילים יכול להישמע כדבר נורא העניין הוא שצריך להבין המילים הנכונות אינן רק תלויות תקופה ותרבות - ויעידו על כך כל כתבי היד והתרגומים שאני מקבל שמסבירים בהערות שוליים לקורא המודרני מילים בהם נאלצו להשתמש בגלל המשלב או החרוז, אלא שחוסר היכולת להשתמש בשפה מעיד על ניתוק רגשי או חשש ממה שיתגלה אם הסיפור האמיתי שהאדם רוצה לספר יסופר. אני בדרך כלל אומר שכולנו אומללים באותו אופן, שכולנו דומים, ששום דבר לא יקרה אם הסיפור יסופר ולא משנה כמה הוא נורא, אולי אפילו המספר יחוש הקלה, והסיפור שאני מספר בהקשר זה הוא שזמן רב לא כתבתי כי פחדתי שאני לא מתאר אפים טוב, עד שפתחתי את האינציקלופדיה העברית וגיליתי שאין מילים מיוחדות לתאר אפים, וכל מילה מתאימה. ולכן אני אומר, לכו עם מה שיש לכם ותגרמו לזה לעבוד.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי