Logo
   
  tip  


משורר או לא משורר?
17-4-2009

הסוגיה הזו מטרידה אותי, דווקא משום, שכפי שכתבתי בעבר, הגרפומן והכותב האיכותי חשים את אותן התחושות וזהו דווקא השיפוט החיצוני שקובע אם אדם מוכשר או לא. זכורני שהתבטאתי באוזני משורר צעיר ביחס למשורר זקן שהוא איננו משורר והוא היסה אותי מיד באומרו "אתה יכול לומר שהוא משורר גרוע, אבל אינך יכול לקחת ממנו את התואר משורר. אם תעשה זאת, יום אחד יבואו ויטלו אותו ממך." כולנו זוכרים את רצח האב שביצע נתן זך בנתן אלתרמן. עמוס עוז פעם סיפר שהוא שאל את אלתרמן אם קרא משהו של זך, בלי לחשוב על מידת הפגיעה בו. אלתרמן השיב "יהודה אביזך? כן, נדמה לי שקראתי משהו..." עם זאת אלתרמן לא שלל מיהודה עמיחי, דוד אבידן ונתן זך את התואר משוררים. אותו הדבר גם ביחס לספרים שהאליטה הספרותית אוהבת לשנוא. כשלמדתי אצל נאווה סמל, היא אמרה שמהסרט הכי מטופש היא יכולה ללמוד משהו, וכידוע אמרו חז"ל שאם נטלת ממישהו אפילו מילה אחת עליך לנהוג בו בכבוד.

רובד נוסף של הבעיה הורא כשאתה מתעב עד מוות יוצר מסוים ויצירתו ואתה רואה סביבך אנשים שבטוחים שהם קראו דברי אלוהים חיים. אפשר להתווכח, אפשר ללגלג, אבל הבעיה בעינה עומדת, כי אם אמרנו שהמדד הוא שמישהו מעריך, ואולי אפילו אוהב את יצירתו של מישהו כדי שיחשב יוצר, ברגע שיש ליצירה ולו קורא אחד, היא הופכת ליצירה תקפה, שאפשר לא להעריך אותה, אבל אי אפשר לשלול את יסודה.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי