Logo
   
  tip  


מקוריות
8-5-2009

משפט ידוע אומר שבכל העולם יש שבעה סיפורים וכל הספרים הקיימים הם למעשה וריאציות על אותו סיפור. אם היינו שואלים את בורחס הוא בוודאי היה אומר שגם השבע זוהי מטאפורה המשדרגת את המשפט ולמעשה הסיפורים של העולם כולם כלולים בברית החדשה והישנה, באיליאדה ובאודיסאה. עיוות של הקביעה הזו של בורחס היא הטענה שסיפורו של ישו וסיפור האודיסאה הם הסיפורים היחידים הקיימים, ואמר לי ישראל בר כוכב כשפגשתי אותו ביום העצמאות שגם את הדברים הללו של בורחס יש לקחת בעירבון מוגבל, בגלל שלמרות שהצהיר השכם וערב שהוא נגד המקוריות שהשתלטה על הספרות החל מהמאה ה-19 בורחס הוא אחד מגדולי המחדשים בספרות העולמית.

עדיין, מה פירוש מקוריות? גם כאשר אנחנו יוצרים משהו שהוא כביכול מקורי - ואיננו יכולים אלא להיות מקוריים כי כולנו נבדלים זה מזה - עדיין אנחנו יוצרים, על פי רוב  בגבולות המוסכמות הבסיסיות של השפה והדימיון, וגם אם אנחנו חורגים אל גבולות הג'יבריש והנונסנס, אנחננו עדיין מתכתבים עם הדברים המקובלים.

עדיין גם כדי להיות מקורי בגבולות האפשר יש להשקיע מאמץ. אנחנו יכולים לקחת את המקוריות לכיוון שכלתני יותר או רגשי יותר, לדבר על דברים שהם טאבו, ובכך אולי לפרוץ דרך שתהפוך את מה שאמרנו לקלישאתי בעיני קוראי העתיד. עדיין יש לזכור שקלישאה שעובדת היא לפעמים טובה יותר ממקוריות שנכשלת.

 kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי