Logo
   
  tip  


דיוקן האמן כאיש זקן
15-5-2009

אני קורא עכשיו את ספרו של ג'וזף הלר "דיוקן האמן כאיש זקן". מי שלא מכיר את שורשיו האירופאים של הלר ואת העובדה שהוא אוהב לבחון סוגים שונים של ספרויות בכתיבתו ודאי יראה בספר ניג'וסים של איש זקן,  מי שקרא את אלוהים יודע ואת מלכוד 22 יודע כמה כוח יש בדמויות הזקנות של הלר ואיזו מקוריות יש בהן בכל פעם מחדש, אז ברור שיש כאן ערמומיות מסוימת. אבל אם נגזור מן הספר את הטיפ לכתיבה  הדברים שעליהם הוא מתלונן הם ירידת כושר ההמצאה, הריכוז והתחושה שהוא כבר כתב על כל נושא מספר רב של פעמים. אפשר לפטור את החששות הללו כאובדן של ביטחון עצמי במקוריותו. אי אפשר כמובן להתעלם מאותם מן הקשיים הפיזיים והמנטאליים שמביאה הזקנה. כאשר כותבים ספר נדרשים להחליט מאות אלפי החלטות. לאדם צעיר או לאדם מתורגל קל יותר להתרגל לאורח המחשבה שספר מבקש מאשר אדם מבוגר שחיכה כל חייו לפנסיה כדי לכתוב, יש בכתיבה של אדם מבוגר חזרות בלתי נמנעות, ולעיתים ישנה פחות מחשבה על הקורא האידיאלי והסבירות וההיגיון של המאורעות בספר. יש פחות מחשבה על רוח התקופה ועל הערכים של רוב קוראיו ולכן אין ספק שכותב זקן זקוק לידו של עורך תקיף. אבל בניגוד לאלה שטוענים שכושר ההמצאה שלהם הולך ונחלש, כפי שאומר אחד ממוריי לחיים, ישנם כאלה שכושר היצירה שלהם רק משתבח עם הגיל, וגיל אינו סיבה להפסיק ליצור.

kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי