Logo
   
  tip  


ההגות שבסיפורת
29-5-2009

לעיתים קרובות ספר נכתב עם אג'נדה סמויה. יש מסר אידיאולוגי פילוסופי שרוצים להעביר או שמנסים לעבד את חיינו או חיי אדם אחר לחיבור עם מוסר השכל.

אני חושב על כך שהספרות בזה למוסר השכל או לפילוסופיה. הדרך היחידה בה הפילוסופיה יכולה להיות ספרות טובה היא בעלילה מספיק מנומקת עם מספיק הראייה, כך שנחוש את מוסר ההשכל בעצמותינו גם אם הוא לא נאמר במפורש. וגם אם הוא נאמר במפורש - מוטב שלא נחוש שהספר מתחיל להרצות לנו כי אחרת נניח אותו בצד כאבן שאין לה הופכין.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי