Logo
   
  tip  


התאנה חנטה פגיה
26-6-2009

אני התחלתי לאחרונה לנהל פנקס ובו אני כותב את הרעיונות שצצים במוחי לסיפורים.

עם הכתיבה בפנקס - הגם שזהו נוהל שאפריים קישון צחק עליו - אני מתחיל להיזכר בסיפורים שלא נשלמו מהעבר ומנסה להשלימם

זוהי ההוכחה - לפחות בשבילי - שסיפורים טובים לא ייעלמו ולא יניחו לכם עד שתכתבו אותם, באופן זה או אחר.

ההמלצה שלי - נהלו פנקס או קובץ מסודר של רעיונות, כך לעולם לא יחסר לכם על מה לכתוב, תצטרכו להתמודד רק עם אימת הדף הריק.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי