Logo
   
  tip  


לב אל לב, גוף אל גוף
3-7-2009

גורם שמשנה מאוד את הסיפור הוא השאלה האם לכתוב את הסיפור בגוף ראשון, שני, או שלישי.

הגוף הראשון מעורר הזדהות מיידית ומאפשר אפילו לשקר לקורא ולבצע איתו מעשים שלא יעשו, הגוף השלישי מאפשר ריחוק והסתכלות יותר אופייקטיבית. הגוף השני מאפשר אינטימיות מיידית, אבל יצירות הנכתבות בגופים לא רגילים כמו "ורד לאמילי" של פוקנר, יוצרת לפעמים נקודת מבט כה מהפנטת שהופכת את הסיפור לבלתי נשכח.

ישנן גם יצירות שעושות שימוש בכל הגופים כמו "מותו של ארטמיו קרוס" שהשימוש התכוף בשלושת הגופים מאפשר לקרוא את הספר בשלוש דרכים שונות, או כפי שפרי אומר - מדובר למעשה  בשלושה ספרים נפרדים.

אני ממליץ לנסות לעבור בין גרסה לגרסה ביצירה גם מגוף לגוף ולראות מה מאפשרת נקודת מבט זו.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי