Logo
   
  tip  


בלתי צפוי ובלתי נמנע
22-7-2009

במהלך לימודי התסריטאות של ציטט אחד המורים את אריסטו באומרו שסוף הסיפור חייב להיות בלתי צפוי ובלתי נמנע. לעיתים קרובות בסיפורי מתח נוסח אגתה כריסטי, הבלתי צפוי מוצג לנגד עינינו עוד במהלך הסיפור, ומרגע שהוא מוצג נעשים נסיונות לשכנע אותנו שאין המצב כך עד הסוף הבלתי נמנע.

אליס לפלנט בספרה "The Making of a Story" טוענת שכתיבה טובה בכללותה צריכה להיות מפתיעה ומשכנעת מפתיעה - כלומר שמה שיקרה יהיה בלתי צפוי ומרענן ומשכנעת - שההפתעה תשכנע אותנו במתרחש, הדבר לטענתה הוא הבסיס לכל כתיבה טובה והוא הדבר שיוצר את צמרמורת התענוג מהקריאהkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי