Logo
   
  tip  


מתי יוצרים?
30-8-2009

בעבר היצירה לא הייתה נחלתם של רבים, משום שמאבק החיים וקשיים טכנולוגיים הקשו על היצירה. היה צורך לפנות חלק נכבד מהיומיום, להעתיק את הספר שוב ושוב (במקרה של ש"י עגנון אשתו סייעה לו בכך) לא היו הרבה הוצאות ספרים - בניגוד למשל להיום שניתן לעשות את מרבית מלאכות הקדם דפוס מהבית - והיו מנגנוני ביקורת שהיו מאוד דומיננטיים.

היום חלק גדול מהמחסומים הללו אינם, ולרוב הבעיה של האדם היא עם עצמו. זמן ליצירה נראה דבר לא לגיטימי, אז הולכים לחוגי כתיבה או למסגרות  שונות של יצירה אבל האמת היא שבחוג כתיבה אי אפשר להקצות יותר מחצי שעה - שעה ברוטו לכתיבה ופידבק. אז מה עושים?

גונבים זמן, דומני שכתבתי כבר בעבר על הנושא הזה שכמו שיש שעת קריאה צריכה להיות שעת כתיבה. אני, כשאין לי זמן, כותב שירה, כי היקפה המצומצם מאפשר לראות מהר שגיאות וגורם לי לחוש שעשיתי משהו אמנותי. כל זמן שגנבתם לכתיבה הוא רווח נקי וזמן של עשייה לעצמכם. זכרו זאת.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי