Logo
   
  tip  


מכתב שלא נשלח
11-9-2009

למשורר המתחיל,

כתבת לדואל של ההוצאה מכתב מנומס, ושאלת אם אפשר לשלוח שירים. היית רוצה לדעת אם הם טובים, היית רוצה תשובה. אפשר להתפלפל שעות רבות על השאלה הזו גם בלי לקרוא מילה ממה שכתבת. מה זה טוב? מה זה רע? ואם אומר לך ששיריך הם איומים ונוראים - למרות שברור לי שאינם כאלה משום שיש בך השכל הישר להטיל ספק בשיריך שלך - האם זה משנה?

משורר יכתוב גם אם אין איש שמבין אותו. כל אדם כותב לעצמו, בראש ובראשונה ולא מרצון לזכות באהבה או קשר. אתה מניח שתמצא את המבקר בטוב, אבל גם המבקר הוא בן אדם. אולי הוא רב עם מישהו? אולי הוא לחוץ בגלל חובות ולא תהיה בו מספיק הארה לראות את עדינותם ויופיים של שיריך?

ובכל זאת אתה רואה במבקר בר סמכא. הוא יקבע את גורלך לשבט או לחסד, משורר או גרפומן, אדם רגיל או מורם מעם. לא מספיקה לך יותר הביקורת של הוריך, חבריך, מוריך ואתה שולח את שיריך לאדם שאינך יודע עליו דבר או שאתה מכיר את הפרסונה התקשורתית שלו. אתה רוצה ממנו תשובה.

אם יאמר שאתה טוב או רע, למשורר אמיתי זה לא משנה דבר. דווקא מילה חיובית עלולה לגרום לשיתוק, ומילה שלילית עלולה לשלוח אותך למחוזות חדשים לגמרי דווקא מן הרצון להוכיח. מה שהופך אותך למשורר זו הרגישות שלך, הנכונות לעבד את ההווה להתמסר לכתיבת כתב החידה הזה שהוא שיר. הלך מחשבה שגוי הוא זה הקושר אותנו לאותם סימבולים ואותן דמויות שאנחנו נזקקים לאישורן. השורה התחתונה היא, וכבר היו תקדימים, שמבקר  יכול לשנות את דעתו. אבל מה זה יעשה לדעתך?kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי