Logo
   
  tip  


קנאה
2-10-2009

אני מאוד מקנא. אני מקנא בכל מי שמצליח יותר ממני. בכל אותם אנשים שנולדו נכון, שהיה להם יותר מזל, ששכבו עם הנשים הנכונות ועם האנשים הנכונים. אני מקנא בצעירים על שהנעורים מבוזבזים עליהם ובמבוגרים על שהפכו לאגדות בחייהם, אני מקנא באלה שמרוויחים יותר ממני, אני מקנא באלה שחיים מאומנותם ובאלה שחיים מהארנק של אבא שלהם. אני מקנא ביפים ממני. אני מקנא ברזים ממני, אני מקנא בשמחים ממני, אני מקנא בבריאים ממני. לכולם אין חלק בעולם הבא ואת כולם אעמיד לקיר כשתפרוץ המהפכה.

הבעיה היחידה היא שאני מכלה את כל דימיוני בקנאה, את כל זמני, כל כוחותיי. התשובה הנכונה מבחינה יצירתית היא ליצור טוב יותר, ליצור הרבה יותר, לנצח אותם במשחקם שלהם או יותר טוב, לשנות את חוקי המשחק.

(בהשראת "ציפור ציפור" של אן למוט)kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי