Logo
   
  tip  


האמירות הבעייתיות ביותר בתהליך העריכה
13-10-2009

1.זאת לא האמת שלי - סיפור הוא לא האמת ולא מה שקרה באמת אלא פרשנות לאמת והזכרנו זאת לא אחת,אפשר לומר שזאת לא הפרשנות שלי, אבל אז נשאלת השאלה האם הפרשנות שלך היא הפרשנות הטובה ביותר לסיפור? האם המטרה של התהליך היצירתי איננה למעשה ליצור את הסיפור הטוב ביותר האפשרי גם אם איננו "אמת" שהיא במקרה הטוב הגרסה של האירועים כפי שסיפרת אותה לעצמך ואין ספק שכבר היא לא "אמת" אלא העתק חיוור שלה?

2.אני לא קורא שוב את מה שאני כותב - יופי, אז לך ולעמוס עוז יש משהו מן המשותף. אלא שעמוס עוז קורא את הספר הרבה פעמים לפני שהוא מוציא ספר לאור, והוא כבר פרסם עשרות ספרים. כשתהיה עמוס עוז תוכל לא לקרוא פעמיים (ואגב עמוס עוז קרא את "ארצות התן" ותיקן אותו, לכן יש לו שתי גרסאות)

3.אני יודע הכי טוב - ספר איננו עבודה של אדם אחד. אתה יכול לקבל את עצתי ואתה יכול גם לא אבל אני לטובתך, גם אם אתה גאון, עצה או אפילו להשמיע את היצירה לאדם אחר יכול לפתוח ערוצים חדשים ביצירה או כמו שאמרה אריקה ג'ונג לאשר לך דברים שאתה כבר יודע ולגרום לך לראות את שגיאותיך, אפילו שאתה מושלם.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי