Logo
   
  tip  


האם לשיר חייבת להיות משמעות אחת?
23-10-2009

אני זוכר, עוד בימים הרחוקים והטובים של מתא"ן עת היינו מתכנסים בבית האמנים ברח' אלחריזי בתל-אביב. היו לנו שיעורים עם המשוררת שרון אס שבהם לימדה אותנו עקרונות מאוד חשובים לגבי שירה. למשל: שבכל שיר צריך להיות סדק שמעלה אותו ונותן לו משמעות יותר עמוקה, ועל כך ארחיב בהזדמנות אחרת, כי לא על כך רציתי לדבר. דומני שהיה זה באותו שיעור שלימדה אותנו כי קריאת הצירוף הניטראלי "מאכס מת" ניתן לקריאה במיליון צורות שונות וכך שבעצם המילים עצמן, גם בלי לשנות את צורתם, פיסוקן או ניקודן.

בהמשך אותו שיעור קראנו ביחד יצירות שלנו ואני זוכר כי בשיר מסוים של מאיה קופרמן היה פרט לא ברור, ושרון אס אמרה שפרט מסוים יכול להיות מעורפל אולם למשורר עצמו חייבת להיות משמעות פרטית לכל פרט ופרט בשיר.

את התורה הברורה הזו שמעתי מעוותת מפי מישהי שערכתי את ספרה. היא הייתה מצולקת עקב שיר מסוים והיה ברור לה שהיא חייבת להעביר את משמעות השיר לקורא כפי שהיא מבינה אותה. אמרתי לה שזה לעולם לא יקרה כי אין אף אחד אחר בעולם שהוא בדיוק היא. כל אחד כשהוא קורא את השיר קורא אותו בעיניו הפרטיות. דומני כי גם על כך אמרו חז"ל "המתרגם פסוק כלשונו הריהו בדאי"kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי