Logo
   
  tip  


בהירות
6-11-2009

הפילוסופים הפרה-סוקרטים היו ברורים מאוד בפילוסופיה שלהם:הכול מים, הכול אדמה, הכול אוויר, הכול אש, אבל כבר אז הבינו שאל לה ליצירה הספרותית להיות ברורה עד הסוף. מה שאני אומר כאן נכון בעיקר לשירה, אבל גם בפרוזה צריכים להיות קצוות פרומים ופתוחים, לא רק משום ששום דבר אינו מושלם אלא משום שספרות איננה רק מילים אלא גם המרווחים ביניהן וסיפור טוב גם צריך לפתוח אפשרויות למחשבה לא רק לגבי השאלה מה קרה  אחרי הסוף אלא האם הבנו את הסיפור כהלכתו, האם הסופר עמד בחוזה שהציב או בגד בו, וכל אותו ערך מוסף של יצירה שירית או סיפורית. הבהירות לפעמים באה על חשבון היופי, על חשבון הסאבטקסט ומרדדת את השיר לכלל גרפיטי או צעקה שאינני אומר שאין בהן חן אבל הן אמירות פשוטות ובנאליות כיום כמו: הכול מים, הכול אדמה, הכול אוויר, הכול אשkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי