Logo
   
  tip  


פרסומות זה דבר מאוד שימושי
21-11-2008

ניתן להשתמש בתמונות פרסומת או בתמונות משלכם על מנת ליצור.

פרסומת או תמונה איננה מציאות יותר כי אם שחזור של מציאות, ומהתבוננות מעמיקה ניתן להסיק מסקנות לגבי המציאות והבדיון.

ביחס לתמונות האישיות: פול אוסטר יצר בהשראת תמונה מסוימת של משפחת אביו את הנובלה "המצאת הבדידות" שבה מבוטל כמעט המרחק בין המספר והכותב.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי