Logo
   
  tip  


דיאלוג הוא לא רק מילים
27-11-2009

אחד הנושאים החשובים שלא טיפלתי בהם מספיק הוא נושא הדיאלוג. יכולתי לדבר שעות על מה הופך דיאלוג לדיאלוג טוב, אבל אם עליי לנסח כללי אצבע, על מנת שדיאלוג יהיה מעניין:

1.יש לשלוט בכמות האינפורמציה שאתם משחררים לקורא

2.יש לזכור שהשתיקה לפעמים חשובה מהדיבור

3.יש לזכור שהדיאלוג לא מתקיים בחלל ריק

4.יש לזכור שלכל טקסט יש גם סאב-טקסט

5.יש לזכור שלפעמים פעולה חשובה מהדיבור

מי שאיננו מקיים כללים אלה עלול למצוא עצמו בסיפור של ראשים מדברים, אבל לא בשיחה שלך דמויות אמיתיות.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי