Logo
   
  tip  


סוגריים
14-12-2009

השבוע נדרשתי שוב לסוגיית הסוגריים. אחת המחלות של כותבים צעירים (ומבוגרים) הם הסברים מיותרים בסוגריים לגבי מה שאנו חווים. זוהי רעה חולה, משום שהסיפור לא צריך הסברים מיותרים.

כלשמדתי לתואר הראשון לימדו אותי שאם משהו לא מספיק חשוב הוא לא צריך להיות, או להיות בהערת שוליים, אבל מכיוון שבחיים אין הערות שוליים, פסלתי את השימוש בסוגריים באופן גורף.

באחרונה גיליתי שיש הצדקה לסוגריים, אבל בעיקר בשימוש מתוחכם ואירוני, ולא להסברים פשוטים ולכן אני מעדכן את עמדתי ואומר, שצריך להשתמש בסוגריים בזהירות, ותמיד להעדיף נקודה על פני סימן קריאה.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי