Logo
   
  tip  


חיבוק דב
31-12-2009

אני מעלה עוד טיפ השבוע כי אם לא אכתוב על הסוגיה עכשיו אוכל את עצמי.

בראיון לעיתון גלובס אמר מנכ"ל הוצאת הספרים השניה בגודלה בארץ את הדברים הבאים בתשובה לקביעתו של הכתב "ספרות זה לא דמוקרטיה. צריך דירוג ואנשי מקצוע לבחירת מה טוב ומה לא. "

"אני לא אוהב את הזלזול בטעם הקהל. אני מאמין בקהל יותר מאשר בכל משטרת הדעות הזאת. כן, הקהל הוא אותו אחד שרואה 'האח הגדול', ואחר כך הולך וקונה את אסף ענברי. כי הוא צריך את האיזון הזה. וזה בסדר. הוא צורך גם את זה וגם את זה. יש ספרים שאומרים עליהם שהם לא ראויים להוצאה. אני חושב שזה נהיה הרבה יותר פלורליסטי. זו כבר לא איזו אליטה בתל-אביב שקוראת ספרים. הציבור עושה את הדירוג. יצאו נגדי על שהוצאתי את 'לכל בית יש מרפסת' אבל אם קראו אותו 150 אלף איש אז הוא ספר טוב".

אני לא אוהב את הזלזול בטעם הקהל אני מאמין בקהל יותר מאשר בכל משטרת הדעות הזאת. - הרעיון שספרות היא דבר דמוקרטי ולא מוכתב מלמעלה הוא רעיון מעניין. תמיד היו לנו עד עכשיו מבקרים שאמרו על ספרים אם הם טובים על סמך אמות מידה פנים וחוץ ספרותיות, אלא שאמנות איננה דבר דמוקרטי. באותו אופן שזהו אקט חריג לצאת באמצע הצגה או באמצע קונצרט אלא אם הגיעו מים עד נפש, כך גם יצירה זקוקה למבקר שיכוון את טעם הקהל, כי אלמלא זה אני משער שכל היום היינו קוראים ספרי "שלגי" ספרות צריכה לאתגר וצריכה הכוונה. לא פעם דיברתי על ריקבון מוסד הביקורת בארץ. לומר שזוהי משטרת מחשבות - ובכן, הרשו לי לגחך, המבקרים הם בשירות המו"לים ובשירות עצמם.

הקהל הוא אותו אחד שרואה 'האח הגדול', ואחר כך הולך וקונה את אסף ענברי - יש כאן אחיזת עיניים, ואני בטוח שהטענה לא נבדקה אמפירית. גם האח הגדול וגם הספר של אסף ענברי הם דברים שנכפו עלינו, פומפמו, רחוקים מכוונתם המקורית של מחבריהם, ומניבים בסופו של דבר רווח לגוף המשווק אותם.

יש ספרים שאומרים עליהם שהם לא ראויים להוצאה. אני חושב שזה נהיה הרבה יותר פלורליסטי. זו כבר לא איזו אליטה בתל-אביב שקוראת ספרים. - אני חושב שיש כאן עיוות היסטורי ועובדתי. ספרים שאינם ראויים להוצאה יוצאים על חשבון המחבר וברור שבעת דמדומים כזו הכל הולך.אבל זה יותר מזה מכיוון שספר הוא מוצר כמו גיל או לחם אחיד, מובן שדברים נעשים הרבה יותר פלורליסטיים כי כל הזמן צריך להאכיל את המכונה, כי יש חנויות ומשווקים וגורסים שתלויים בהוצאת הספר לאור.ומעולם, בשום מצב לא הייתה זו רק אליטה בתל אביב שקראה ספרים. נכון שנתקלתי בבתים שלא היה בהם אפילו תנ"ך, אבל גם קודם ספר עלה 50 ש"ח לא 90 ש"ח וקנינו ספרים וקראנו בספריות, עכשיו כבר אולי לא שווה שיהיו ספריות ציבוריות כשהכל כל כך זול וכשמפריטים לנו את החברה, אבל בכל זאת, דחילק, נו.

יצאו נגדי על שהוצאתי את 'לכל בית יש מרפסת' אבל אם קראו אותו 150 אלף איש אז הוא ספר טוב".

ספר טוב לא נמדד אם קראו אותו 150 אלף איש,רק ספר טוב לכיס  ואם המו"ל הנכבד רוצה להשכיח את העובדה שתקופה מסוימת כשחיברתי את המגהץ לקיר הוא הציע לי לרכוש את "כל בית צריך מרפסת" בקולו של אלכס אנסקי - שיבושם לו.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי