Logo
   
  tip  


גוף ראשון וגוף שלישי
8-1-2010

השבוע לימדתי את נושא נקודת המבט והמספר.

בכיתות כתיבה רגילות מבדילים בין גוף ראשון המוגדר כנקודת מבט קרובה לגוף שלישי המאפשר נקודת מבט אובייקטיבית.

העניין הוא שחלוקה זו מתעלמת מן הגוף השני, שהוא סוג מספר שימושי לא פחות והשימושים בו מבטלים את הקיר הרביעי בין המספר והקורא, ומצד שני מתעלמת מן האפשרות שיכול להיות גם גוף ראשון מרוחק וגוף שלישי מקורב לדמויות הפועלות.

כמו כן יכול להיות גוף ראשון יודע כל וגוף שלישי מוגבל בידיעתו הכוללת.

על מנת להבין נושאים אלה יותר לעומק אתם מוזמנים ליצור איתי קשרkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי