Logo
   
  tip  


עורך על עריכה
15-1-2010

כרגיל, שתי כיתות הכתבה שלי מספקות לי הרבה חומר למחשבה ולדיון, אבל הפעם לשם הגיוון אני מביא כאן מאמר מן המגזין "אחר" בו חושך עורך מפורסם, רוברט גוטליב, כמה פכים מתהליך העבודה על עריכת ספרים

http://theothermag.com/books/2010/01/3144kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי