Logo
   
  tip  


הומור
22-1-2010

בתקופת יוון העתיקה הקומדיה הייתה נעלה על הטרגדיה, ואף על פי כן זלזלו בה הפילוסופים שכתביהם הגיעו אלינו, משום שהיא לא התעסקה בנעלה אלא בדרעק ובחולשה. הניסיון לתפוס את הקומדיה בזנבה מותיר אותך לפעמים רק עם הזנב, משום שקומדיה איננה  מתייחסת לדמויות שלה כמו פרוזה אלא כמו שירה, לא מבחינת האמצעים האמנותיים, כמו מבחינת ההיפוכים והסדקים שצריכים להיות ביצירה, המעמדות בה מתהפכים וההיפוך בין גבוה ונמוך יכול לסחרר. הקומדיה היא כמו חתול פרא המצליף ימינה ושמאלה בידיו ודורשת מחשבה מעמיקה על מושגים כמו הזרה, כתיבה על העוקם, הפרזה ויצירת דמויות פגומות יש לי על כך הרצאות מסודרות ואני מוכן להעביר הרצאות בנושא.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי