Logo
   
  tip  


חלומות של אתמול
7-11-2008

מומלץ מאוד לנהל מחברת חלומות. אין ספק שתיעודם הוא בעל משמעות ספרותית וחוץ ספרותית כאחד כי מהו חלום אם לא ניסיון לעשות סדר בסמלים וחזיונות שהמוח מעבד?

באחד מתהליכי העריכה שעברתי לגבי יצירותי, הציעה לי העורכת לזמן חלום: לפני השינה לנסות להחליט על מה אני רוצה לחלום לחזור על כך ביני לבין עצמי, וכך מופיע החלום המבוקש יש לכך סיכויים גדולים להצלחה.

אם אינכם חולמים, כפי שהצעתי לאחת מכיתות הכתיבה שלימדתי, אולי כדאי שתכתבו חלום שהייתם יכולים לחלום והדבר ילמד אתכם הרבה על עצמכם בתור כותבים.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי