Logo
   
  tip  


האמת הרגשית
29-1-2010

ההבדל בין סיפור שעובד לסיפור לא מוצלח הוא האמת הרגשית שעוברת ביצירה. ביאליק נוגע בכך ב"לא זכיתי באור מן ההפקר" וגם פילדינג בספריו לא מקמץ ומודה שהוא חש את תיאוריו בזמן שהוא כותב אותם. היכולת לתווך את האמת הניצבת בליבו של הסיפור הוא המבחן האולטימטיבי ליצירת ספרות. יש לי  הרצאה שלמה בנושא.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי