Logo
   
  tip  


עלילה - חמשת המ"מים
19-2-2010

טיפ חשוב שהשפיע על רבים מתלמידי הוא שכל עלילה מורכבת מארבעה או חמישה מ"מים.

בניגוד למ"מים של העיתונות המ"מים של העלילה הם:

מוביל - גיבור העלילה האדם שנמצא במרכז העלילה

מטרה - היעד אליו שואף הגיבור

מכשול - האדם או הדבר שמונע מן הגיבור להגיע למטרתו ונאבק בו בקונפליקט

מוצא מפתיע - הסוף שלא היה צפוי כי כידוע לנו סוף הוא בלתי צפוי ובלתי נמנע

ברגע שמארגנים את העלילות בסדר הזה דברים מסתדרים בצורה הרבה יותר יעילה.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי