Logo
   
  tip  


רוח התקופה
5-4-2010

ישנם טקסטים אשר מבקרים פוסלים או מעודדים מתוך נקודת הנחה שהם משקפים את רוח התקופה.

לפעמים השיפוט הזה הוא מסוכן, כך למשל זכורני כי קראתי באחד מעיתוני הימין ביקורת נגד ספרו הראשון של רטוש, שהוא בעיני אחד הטובים שלו, משום לא הכיל תוכן אידיאולוגי.

ביום שישי הייתי בהופעה של זמרת שהודתה בפנינו שהיא מכוונת את שיריה למיינסטרים ואמרה בעיקרון שהיא מנסה לשים לב אילו שירים שלה זוכים ליותר מחיאות כפיים.

דרך הסתכלות כזו על היצירה בכלל, היא מסרסת.

בסופו של דבר עליכם לשאול את עצמכם האם אתם יוצרים מוצר צריכה או אמנות.

אם אתם יוצרים אמנות, אתם יכולים לכתוב דברים שיובנו רק בעתיד ועלולים לעורר התנגדות בהווה.

אינני יודע אם ניתן ליצור יצירה שבמאת האחרוזים תשרוד לנצח, אבל מה שאני כן יככול לומר שערכים כמו חדשנות, מקוריות, כתיבה שנוגעת במהות חיי האדם מאז ומעולם. אומץ, ביקורתיות הן אבני היסוד של יצירה טובה מאז ומעולם.

אם אינכם שואפים לכתוב לנצח, דבר שהוא לא פחות לגיטימי, נסו להנות כמה שיותר ולהפיק כמה שיותר רווח מיצירתכם, כי מי יודע בעולם כמו שלנו מה ילד יום. ישנם אנשים שנשכחים עוד בחייהם.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי