Logo
   
  tip  


הכתיבה או החיים
23-4-2010

בעקבות הטיפ הקודם, סיכום של כמה מחשבות

כתיבה טובה היא בעיני כתיבה פורצת גבולות.

כותב טוב הוא כותב המודע לרוח התקופה, מכבד את מי שהיו לפניו ובכל זאת תורם את תרומתו.

כתיבה פורצת דרך באמת לא מזכה בכבוד, כסף או פרסים, כי אנשים מעדיפים לשמוע שהם טובים, שהעולם יפה או שיש תקווה.

במסגרת הגבולות הללו כל אדם מוצא את מקומו ועושה את החלטותיו וצריך לשאול על מה הכתיבה צריכה לענות לי או במילים אחרות "למה אני כותב?".

המניעים לא חייבים להיות טהורים, ואולי עדיף שלא יהיו

אבל בסופו של דבר היצירה עצמה צריכה להיות מעולה, גם אם איננה מושלמת, או איננה רק של הכותב עצמו, אלא נטועה בהשפעות סביבתיות או חוץ סביבתיות.

זה המניפסט שלי נכון לעכשיוkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי