Logo
   
  tip  


אשרי הגמישים
29-4-2010

במשרד של אחד המרצים שלי היה תלוי שלט:

אשרי הגמישים - כי לא ישברו

ובעריכה הדבר חשוב כפליים.

הסופר מתייחס ליצירתו כמו ילד או כעולם שהוא בורא ועם הבריאה, יש הרבה אגו,

אבל כפי שאלוהים היה צריך להצטמצם כדי שהעולם יהיה,

כך גם הסופר צריך להצטמצם כשהוא נפגש עם העורך

שגם הוא צריך לדעת מתי להיות רך כקנה ולא קשה כארז

ובמפגש של אותה הרפיה לצורך נגיעה הספר נולד.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי