Logo
   
  tip  


ההצגות שבחיינו
15-5-2010

נתגלגל לידי הספר "שלושה שימושים לסכין" שכתב דיוויד מאמט אודות הדרמה.

הפרק הראשון בספר מוקדש לדרמה בחיינו, ואם תנוח עליי הרוח, אתרגמו בימים הקרובים כי הוא מופתי.

הטיעון של מאמט הוא שאנחנו יוצרים דרמות בחיינו באופן טבעי, כי אחרת לא היינו מסוגלים לספר סיפור. כך למשל "האוטובוס הגיע היום באיחור" הוא משפט רגיל ואולי אף משעמם, אבל משפט כמו "חיכיתי שעתיים לאוטובוס היום" מגייס כבר את המעורבות הרגשית שלנו. אבל זה הטיפ של דיוויד מאמט להשבוע, לא הטיפ שלי.

הטיפ שלי הוא שלעיתים סדר הדברים קובע אם מה שלפנינו יהיה טרגדיה או קומדיה. יותר מכך אינני מדבר רק על שליטה באינפורמציה הידועה למספר, לדמויות או לקורא, אני מדבר על זה שאם דבר טוב או דבר רע מתרחשים ברצף עלילתי בעיתוי מסוים, אפילו אם מה שמתרחש הוא משאת הנפש של הגיבור, עיכובו עד שלב מסוים יכול להביא לכך שהמעשה הטוב יהפוך לגרוטסקי והרע יאבד ממשמעותו.

יש לי שתי דוגמאות:

בנובלה מיכאל קולהאס, הגיבור מבקש שישיבו לו את שני סוסיו במצבם הראשוני. אי קיום הבקשה הוא המנוע לסיפור, לו היו סוסיו מוחזרים מלכתחילה, לא היה סיפור. יותר מזה, לו היה מצליח להשיב אותם לפני שהבעיר את מחצית גרמניה, היה סיפור רע. העובדה [ספוילר] שהסוסים מוחזרים לו בסוף, רגע לפני שמוציאים אותו להורג [/ספוילר] היא זו שמטסיפה רבדים על רבדים לסיפור הנקמה.

דוגמה שניה: הסרט משפט הקופים הוא סיפור משפטי על הזכות ללמד את תורת האבולוציה שהופך למאבק בין תנועת הנאורות לחושך הדתי. בסופו של דבר הגיבור מורשע, אבל העונש המגוחך שהוא זוכה לו מוציא את המפרשים לתובע, שבגד בערכיו על מנת להביא להרשעה, והוא מת. בעיני ההבנה שהמאבק היה מאבק סרק היא שחיסלה אותו, ולא רק ההרגל לאכול כמויות אוכל עצומות.

השורה התחתונה היא שכישלון או הצלחה תלויים גם בסדר ובאופן שבו דברים מתרחשים ומעבר לזה גם באופן שבו מפרשים אותםkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי