Logo
   
  tip  


תרגום במהלך הכתיבה
21-5-2010

נתקעתם ואינכם יודעים איך להמשיך או שאינכם יודעים אם מה שכתבתם מספיק טוב.לעיתים ניסיון לתרגם את הטקסט משפה לשפה או מצורה לצורה, יכול להראות לכם מה עובד ומה לא, שוב בהתחשב במגבלות הצורות והשפות.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי