Logo
   
  tip  


התרגיל המוביל לכתיבה
5-6-2010

אומרים שמזל מבוסס על עבודה קשה.

יצירה טובה מבוססת לעיתים על אילוץ מלאכותי.

כשאתם אומרים לעצמכם היום אכתוב סיפור כמו מאיר שלו או היום אכתוב סיפור המבוסס על לחזור 20 פעם על המילה דפוק על הטיותיה השונות,

אתם יוצרים לעצמכם אילוץ שיכול להביא אתכם למקומות לא מוכרים.

קצת כמו בחינוך ילדים הרגל הופך לטבע: בתרגילים אלה אתם תאמצו את הדברים הטובים מהאילוצים שתכפו על עצמכם,  וכך ניתן להביא את כתיבתכם לגבהים חדשים.

אני נוהג להמציא לחברים שלי תרגילים כאלה - למה שלא תנסו אתם?kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי