Logo
   
  tip  


שלוש האחדויות
12-12-2008

בשיעורי ספרות אנו למדים על שלוש האחדויות: זמן, מקום ועלילה, שהם נשמת אפה של היצירה הריאליסטית. זה לא מדויק.

החלוקה הזו נקבעה על ידי אריסטו ביחס לטרגדיה ובצורה הכי פשוטה ניתן להסבירה כך: על מנת שהעלילה תחקה את המציאות ותהיה ריאלית ככל האפשר עלילת הטרגדיה מתרחשת בזמן אחד רציף שלא עולה בדרך כלל על 24 שעות המקום בו מתרחשת העלילה הוא מקום אחד ויש עלילה אחת שבה משתתפות כל הדמויות. הבה נבחן זאת למשל על המחזה אנטיגונה: הזמן הבימתי מקביל לזמן הצפיה כל העלילה מתרחשת במקום אחד מול שער ארמון המלך וכל ההתרחשויות האחרות מדווחות לנו שם. העלילה אחת - היבריס. בין אם זה עימות בין האדם לחברו או בין האדם לאלוהיו, אין עלילות משנה.

אולם שלוש האחדויות הללו נכונות רק לגבי הטרגדיה ורק לגבי תקופה ספציפית מאוד, ונובעות מקשיים בימתיים. אחדות הזמן למשל לא נכונה לאודיסאה, שם יש קפיצה אחורה בזמן בסיפור המכונה "צלקתו של אודיסאוס" כאשר אברקליה שוטפת את רגליו של אודיסאוס ומזהה אותו לפי צלקתו. מאוחר יותר הגדירו קבוצה של מבקרים רוסים המכונים ה"פורמליסטים" את הקפיצות הללו בעלילת הסיפור כפאבולה (=סדר העלילה מההתחלה ועד הסוף) לעומת הסוז'ט (=ארגון יצירתיע מחדש של סדר העלילה)

לגבי אחדות המקום, הרי גם באודיסאה אודיסאוס נע ממקום למקום, ואף אם יש אחדות בתוך כל חלק וחלק באודיסאה, הרי מה מפריע לנו כיוצרים מודרניים שבדף אחד הגיבור יהיה בת-אביב ובדף הבא בניו יורק? ברור שהסיפור חייב להתרחש במקום מסוים, ולעיתים הגדרת המקום משנה גם את מהות הסיפור. אם הסיפור מתרחש בחללית עתידנית או אם בירושלים המקראית, אם בניו יורק ואם בקסנדו. גם אם נחליט שהיצירה שלנו מתרחשת ב"לא מקום" עדיין "לא מקום" נמצא איפשהו, ולכן המקום חשוב ואפילו משפיע על שאלת הזמן. ואם חוקי המקום אינם ריאליסטיים הרי שאין זו יצירה ריאליסטית יותר

לגבי אחדות העלילה - כבר מאות בשנים יש לנו התרחשויות מקבילות ועלילות משנה, אולי רק כדי לסבר את האוזן אזכיר את "אנה קרנינה" או את "שכול וכישלון" שבהם יש עלילות מקבילות המתקיימות מעל ומתחת לפני השטח. ראוי לציין כי לרומן ששבר את אחדות העלילה יש חלק ביצירת הלאומיות ועל כך כותב בנדיקט אנדרסון בספרו החשוב "קהילות מדומיינות"

לסיכום, ניתן לשבור את שלוש האחדויות ועדיין לכתוב יצירה ריאליסטית, אם כי העובדה שהגבולות הורחבו לא אומר שהם נשברו לחלוטין ויש לשים לב אם היצירה לא חורגת מגבולות הריאליזם אל עבר סוג של ריאליזם פרטי

 kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי