Logo
   
  tip  


עמוס עוז
25-6-2010

לפני מספר שבועות הייתי הערב לכבוד "סיפור על אהבה וחושך" בהשתתפות עמוס עוז.

שאלו אותו איך יכול להיות שאנשים בסין מזדהים עם סיפורו הכל-כך מקומי והכל כך ישראלי, והוא ענה שככל שהסיפור יותר מקומי כך הוא יותר גלובלי

וזהו כלל גדול בתורת הכתיבה. ניסיון לפשרה ורידוד הטקסט כך שיתאים לכולם לעולם לא יצלח. לכתוב סיפור טוב משמעו לכתוב על החצר האחורית שלכםkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי